Felanmälan

Alla icke akuta felanmälningar som gäller din bostad görs till styrelsen@brfgrafikern.se.Akuta fel

Vid akuta fel under kontorstid (vardagar 8:00-16:00), kontakta WIAB Service: 08-80 20 40.
Vid akuta fel efter kontorstid (efter 16 samt helg), kontakta jouren på telefon 08-657 64 64.

Jouren bör endast kontaktas

  • vid fel eller haveri där det finns risk för följdskador, t.ex. vid vattenläckage.
  • vid andra brådskande fall, t.ex. om värmeanläggningen inte fungerar vintertid.

OBS!
Jourutryckning för icke akuta fel debiteras den som anmält felet. Om du själv orsakat felet, t.ex. stopp i avloppet, blir du betalningsskyldig.

Vitvaror

Vid fel på vitvaror i bostaden kontakta din vitvaruleverantör direkt, BHS Home Appliances AB på telefon 0771-11 22 77.

Uppge alltid vad felet är samt namn, adress, telefon, E-nr och FD-nummer. Var du hittar dessa nummer för respektive produkt anges i bruksanvisningen.

Skadedjur

Anmäls till styrelsen via mail. Bifoga foto på skadedjuren.