Felanmälan - fastigheten

Felanmälan görs till styrelsen via mail. Gäller endast icke akuta fel.
styrelsen@brfgrafikern.se

Uppge alltid vad felet är samt namn, adress och telefon när du felanmäler.

Jour

Vid akuta fel, kontakta vår fastighetsförvaltare WIAB Service.

Detta bör endast göras om det finns risk för följdskador, exempelvis:

  • Vattenläckage
  • Värmeanläggningen är ur drift (vintertid)
  • Elfel som misstänks vara lokalt i huset

Obs! Jourutryckning för icke akuta fel, debiteras anmälaren. Om du själv orsakat felet (t.ex. stopp i avloppet) blir du betalningsskyldig.

Journummer
Dagtid: 08-80 16 24 (vardagar 08:00 - 16:00)
Natt: 08-657 64 64 (efter 16:00 vardagar samt helger)