Uppdaterad information gällande HSB-byggena

Uppdaterad information gällande HSB-byggena


Brf Växeln

Kommande arbeten - I dagsläget pågår fortsatt arbete med mark och grundläggning. Utforsling av massor sker från tidigare sprängningar i norra delen (trh 7) där de även förbereder för de sista sprängningarna. Arbeten pågår med detaljschakter samt formning och gjutning av fundament, kantbalkar och grundplattan. Den första delen av grundplattan som utgör garagegolvet gjöts i slutet av maj med gott resultat.

De planerar för kommande arbeten med läggning av ledningar för vatten, avlopp och fjärrvärme samt fortsatt framdrift av bottenplattan. Första stomdelarna kommer att monteras i oktober och det är mycket arbeten som ska utföras innan dess

Brf Dialogen

Kommande arbeten - I vintras påbörjades stomresning av både radhus och punkthus. Radhusens stomme är nu på plats och inom närmaste veckorna kommer även punkthuset vara helt stomrest. Efter midsommar tas tornkranen som rest stommarna ned. Parallellt med stomresningen reses även en byggnadsställning så att fasaden ska kunna nås och färdigställas.

Just nu pågår även montage av fönster och installationsarbeten. När husen är täta kommer invändiga arbeten att ta vid.

Begränsad framkomlighet på Tellusgatan

Som tidigare informerats om, har trottoaren på den västra sidan av Tellusgatan stängts av för gångtrafikanter för att på så sätt få en säkrare trafikmiljö. Tellusgatan trafikeras av tung trafik till byggarbetsplatserna vilket gör det farligt att vistas på trottoaren. Trottoaren kommer att hållas stängd för gångtrafik till brf Dialogen är inflyttat vilket beräknas till kv 2 2023. Vägen kommer att hållas öppen för biltrafik under byggtiden men med begränsad framkomlighet under vissa perioder. Under sommarmånaderna kommer det att schaktas för fjärrvärme i Tellusgången samt över Tellusgatan. Åtgärder för att störa trafiken så lite som möjligt kommer att sättas in.

De gående hänvisas till att ta alternativ väg enligt karta nedan: