Uppdaterat informationsbrev till medlemmar, april 2022