Uppdaterat informationsbrev till medlemmar 2, april 2022