Andrahandsuthyrning

Föreningens policy

Beaktansvärda skäl för att hyra ut kan till exempel vara att du tillfälligt inte kan använda lägenheten själv på grund av sjukdom, arbete eller studier på annan ort eller provsamboende. Den som hyr i andra hand ska vara en skötsam person. 

Avgiften för andrahandsuthyrning är 10% av regeringens Prisbasbelopp, per 12 månader uthyrning (Exempel 2023: 438 kr/mån uthyrning). Avgiften faktureras som klumpsumma för hela uthyrningsperioden, som ett tillägg på avin närmast efter styrelsens beslut. Om uthyrningen går över ett årsskifte höjer staten Prisbasbeloppet. Av det skälet aviseras även en korrigering, normalt på avin närmast efter årsskiftet.

Andrahandshyreskontraktet rekommenderas innehålla krav på att hyresgästen är försäkrad

Det är avgörande att du som hyr ut din bostad behåller ditt bostadsrättstillägg under uthyrningstiden.

Så här ansöker du: 
  • Logga in med bank-ID i föreningens medlemsportal: https://portal.simpleko.se/kundportal/login.
  • Välj ”Din lokal/lägenhet” i den vänstra menyraden.
  • Tryck på knappen i vänstra hörnet, ”Ansök om andrahandsuthyrning”. 
  • Ange vilket objekt som ska hyras ut, önskad uthyrningsperiod, namn/e-post/telefonnummer och anledning till varför du/ni vill hyra ut din/er bostad i andrahand.

Styrelsen får din ansökan i portalen och godkänner eller nekar den, beroende på skälen. Är alla uppgifter klara kan beslut fattas redan på nästa styrelsemöte, men oklarheter kan ibland göra att det tar längre tid. Styrelsen möts en gång per månad. Du hittar ditt besked om beslut i portalen.