Bo klimatsmart

Vi arbetar aktivt med att minska energianvändningen i våra fastigheter. Välisolerade och täta väggar minskar energibehovet och ventilationssystemet håller luften frisk och tillvaratar värmen genom värmeåtervinning. Genom att hushålla med värme, varmvatten och el bidrar du själv till att spara energi.

Solceller på BRF Grafikerns tak

På årsstämman 2018 beslutades att en solcellsgrupp skulle driva projektet att installera solceller på våra tak.

2021-09-15 installerades solceller på tot. drygt 40kW. Du kan själv följa energiproduktionen här.

Vad kan du göra för att spara energi?

Genom att följa dessa enkla råd sparar du energi, miljö och pengar åt dig själv och samhället.

 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar att det är mellan 20 och 23 grader i en lägenhet, men 18 till 26 grader betraktas som normalt.  Temperaturen ska mätas mitt i rummet, 60 cm ovanför golvet. Kontakta styrelsen om det är för kallt.
 • För hög temperatur ger också torr luft vilket kan upplevas lite besvärande under kalla torra vinterdagar. Ett bra sätt att höja luftfuktigheten och rena luften är att ha växter.
 • Att värma vatten är energikrävande. Duscha istället för att bada och diska inte under rinnande vatten.
 • Åtgärda droppande kranar, de kostar många liter på bara några dagar.
 • Utnyttja tvätt- och diskmaskinens hela kapacitet. Vänta med att starta tills hela maskinen är fylld.
 • Använd LED-belysning. Släck helst lamporna när du lämnar ett rum.
 • Dra ur mobilladdare när de inte används.
 • Stäng av TV och radio när de inte används, tänk på att många apparater i ”stand-by”-läge drar onödig energi. Genom att koppla apparaterna till ett grenuttag kan du enkelt stänga av alla på samma gång.
 • Vädra snabbt och effektivt. Då byter du luft utan att kyla ner väggar, golv och tak.
 • Stäng av termostaten på radiatorn vid längre vädring. Den kalla luften gör annars att termostaten drar upp effekten till maximal nivå och det innebär i sin tur att värmeanvändningen stiger alldeles i onödan.
 • Tänk på att inte ställa möbler eller hänga tunga gardiner framför radiatorn eftersom värmen då får svårt att nå ut i rummet. Dessutom försvårar det för radiatorns termostat att känna av rummets temperatur.
 • Sätt endast på spisfläkten vid matlagning eftersom den suger ut stora mängder uppvärmd luft. Öppna ett fönster i ett annat rum så långt bort ifrån köket som möjligt när du sätter på spisfläkten. Mer information om din spisfläkt finns i skötselpärmen.
 • Använd plana kokkärl anpassade efter storleken på hällplattan. Håll plattorna rena och koka med lock.
 • Rekommenderad temperatur i kyl är +5°C och frys -18°C. Varje grads ”extra” kyla drar cirka 1 kWh mer i veckan. Låt maten svalna innan den sätts in.
Miljövärderade varor

Borätt genom moderbolaget JM arbetar aktivt med att säkerställa att de produkter de bygger in är säkra ur hälso- och miljösynpunkt. De har identifierat ett antal produktgrupper som särskilt bör kontrolleras. Produkter ur dessa grupper har granskats och godkänts enligt JMs miljövärderingssystem innan de byggts in i våra bostäder. Styrelsen har en förteckning över de miljövärderade varor som byggts in i vårt hus.