Lägenhetsnummer

Din lägenhet har två lägenhetsnummer:

Lantmäteriets lägenhetsnummer – 4 siffror

Det fyrasiffriga lägenhetsnumret ska anges vid myndighetskontakter, rotavdrag etc. Du hittar det ovanför utsidan på din lägenhets ytterdörr. Numret är unikt per gatuadress, dvs. det finns bara en lägenhet med ditt nummer på din adress men samma nummer kan förekommer på andra adresser även i samma förening.

Bostadsrättsföreningens lägenhetsnummer – 5 siffror

Det femsiffriga lägenhetsnumret ska anges när du har med föreningen att göra eftersom det är unikt för hela föreningen. Numret börjar med 1 om du bor på Mobilgatan 11 och 2 om du bor på Mobilgatan 5 och efterföljs av Lantmäteriets fyrasiffriga lägenhetsnummer.

Exempel

Har du Lantmäteriets lägenhetsnummer 1406 och bor på Mobilgatan 11 så är ditt femsiffriga lägenhetsnummer 11406.
Bor du på Mobilgatan 5 och har lägenhetsnummer 1406 så är ditt femsiffriga lägenhetsnummer 21406.