Balkong och uteplats

Balkong

För att göra balkongen lite extra trevlig är det många som sätter sin personliga prägel på balkongen. Inred din balkong med eftertanke och var aktsam med husets fasad. Tänk på att du inte får montera något fast på vare sig fasaden eller räcket eftersom föreningens garantier inte gäller då. Vill du sätta upp blomlådor så gör det på insidan av balkongräcket så de inte utgör någon fara om de skulle falla.

Markiser

Om du vill sätta upp en markis ska den passa till huset och du behöver godkännande av bostadsrättsföreningens styrelse. Styrelsen har tillsammans med arkitekten tagit fram kulör och utformning på markiser i din förening.

Styrelsen har beslutat att följa arkitektens val av markiser och balkonginklädnad:

Fabrikat: Dickson
Färg: 6196 ljusgrå, Orchestra Collection

Tala med styrelsen som kan ge dig råd och anvisningar om var det är förberett för infästning av markisen. Anlita en behörig montör.

Inglasning av balkong

För att få glasa in en balkong krävs bygglov från kommunen och godkännande från bostadsrättsföreningens styrelse.

Uteplats

Om du har lägenhet i markplan ansvarar du själv för att sköta om växter och markbeläggning på uteplatsen. Kontakta styrelsen om du har några frågor.

Snöröj på balkongen/uteplatsen

För att minska risken för fuktangrepp på fasaden är det viktigt att snöröja på balkongen/uteplatsen närmast fasaden. Detta gäller speciellt för dig som har balkong eller terrass utan tak. Enligt föreningens stadgar skall bostadsrättshavaren på egen bekostnad hålla lägenheten jämte tillhörande utrymmen i gott skick. Detta gäller även marken, balkongen, terrassen och uteplatsen på gårdsbjälklag, om sådan ingår i upplåtelsen.