Sophantering & källsortering

Varje bostad är utrustad med kärl för källsortering av hushållsavfall under diskbänken. Det sorterade avfallet lämnas i ett gemensamt miljörum bredvid trapphusentrén till Mobilgatan 5.

Miljörum

I miljörummet finns kärl för matavfall, tidningar, glasförpackningar, pappersförpackningar, metallförpackningar, plastförpackningar, brännbart, för batterier, lampor och elektronik. Det finns tydliga instruktioner för vad du får slänga och inte i respektive kärl. I miljörummet finns även papperspåsar avsedda för matavfall.

Grovsopor

Grovsopor som till exempel möbler lämnas till någon av kommunens återvinningscentraler. Bara 7 min härifrån med bil eller 16 min med cykel finns Sätra ÅVC. Där finns också Stadsmissionen där man kan lämna kläder, prylar och möbler i säljbart skick. Det är alltså inte tillåtet att lämna grovsopor i vår gemensamma miljöstation. Grovsopor är sådant som du inte skulle slänga i sopkorgen under diskbänken eller som det inte finns specifika kärl för i vår gemensamma miljöstation.

Exempel på grovsopor:

  • större emballage
  • möbler, leksaker och andra skrymmande saker av trä, metall eller plast
  • träavfall från hobbysnickeri etc.
  • sanitetsporslin, badkar m.m.
Osäker på vad som slängs var?

För miljöns skull är det viktigt att alla i föreningen hjälps åt att sortera sopor, dessutom minskar det föreningens kostnader för sophämtning. Är du osäker på hur du källsorterar, ta en stund och läs instruktionerna ovanför kärlen eller besök Stockholm stads Sopsortering A-Ö.

Mobil miljöstation

Några gånger om året kommer den mobila miljöstationen till Telefonplan. Du kan få en sms-påminnelse, sms:a mobila vsöderort till 71501. Mer info finns här.