Trivselregler

Godkända och fastslagna vid styrelsemöte 2022-09-26

Bostadsrättsinnehavare har rättigheter men även skyldigheter. Dessa finns för att vi alla ska kunna trivas tillsammans i föreningen. Några av skyldigheterna är exempelvis att förstå vad det innebär att bo i en bostadsrätt, vad man får och inte får göra, vad som behöver styrelsens tillstånd och inte. Vänligen läs föreningens stadgar och gå noga igenom informationen på föreningens hemsida, brfgrafikern.se   

 • Respektera dina grannar vad gäller ljudnivå och aktiviteter som kan orsaka olägenhet för dem, både i lägenheten och på balkongen.
 • Rökförbud gäller i samtliga gemensamma utrymmen, detta inkluderar innergården. Gällande rökning i privata utrymmen, vänligen säkerställ att det sker utan att störa dina grannar.
 • I vårt soprum har vi källsortering. Var vänlig följ instruktionerna på de enskilda kärlen för information kring vilka material/föremål som får slängas i vilket kärl. Vik ihop kartonger.
 • Obs! Soprummet inte är till för grovsopor. Kom ihåg att överfyllda kärl eller soppåsar, kartonger m.m. som placeras på golvet leder till böter för föreningen.
 • Blomlådor på balkongerna måste placeras på insidan.
 • Tänk på att platserna i cykelförrådet är begränsade. Har du många cyklar, överväg att förvara några i ditt förråd eller lägenhet.
 • Andra fordon än cyklar är endast tillåtna i våra garage.
 • Av brandsäkerhetsskäl får inga föremål placeras utanför lägenheten eller i trappuppgången och rökluckor i lägenhetsförråden får ej täckas för.
 • Grillning med kolgrill är ej tillåtet. På inglasade balkonger är endast elgrill tillåtet. I övrigt är även gasgrill tillåtet.
 • All grillning ska ske med hänsyn till dina grannar. Vänligen säkerställ att du håller din grill i gott skick och rengör den regelbundet för att undvika brandfara och onödig rökutveckling.
 • Du får förvara förvara max 2 x 30l gasol på öppen balkong (på uteplats endast i låst utrymme). I lägenhet och på balkong med inglasning får du förvara max 2 x 5l gasol. Gasolflaskor måste vara godkända, testade av leverantör samt ha säkerhetsventil (typ: PC10 el P11). Obs! Förbjudet att förvara gasolflaskor i garage- och förrådsutrymmen. Stäng alltid av gaskranen på gasolflaskan efter varje användning.
 • Var vänlig justera inte ventilationen i din lägenhet. Ventilationssystemet är mycket känsligt och justering av ventilationen i en lägenhet kan leda till att en annan lägenhets ventilation slås ut.
 • Rengöring av luftventilerna ska ske i enlighet med skötselpärmen eller med instruktionsfilmerna på föreningens hemsida.
 • Kontaktuppgifter till felanmälan samt jouren sitter vid ingången i respektive byggnads entré samt på hemsidan. Vänligen respektera att jouren endast ska kontaktas vid akuta problem, t.ex. om det sprutar vatten men inte om en lampa är trasig.
 • Upplever du att lukt utifrån är störande så rekommenderas ett kolfilter som du installerar i radiatorerna. Se sidan Bostaden på vår hemsida för mer information.