Pantsättning

Pantsättningar skickas till föreningens ekonomiska förvaltare:

Brf Grafikern
ID: 101 601
Box 119
831 22 Östersund

De lägger in pantsättning i föreningens lägenhetsregister, noterar ev. tidigare pantsättningar på pantsättningen, undertecknar pantsättning och tillser att banken får den i retur.

Pantsättningsavgift tas ut med max 1 procent av ett prisbasbelopp. Styrelsen kan i enlighet med stadgarna fatta beslut om att sådan avgift tas ut av pantsättaren.

Pantsättningsavgiften är densamma oavsett om du delar upp lånet i flera mindre lån, så länge du registrerar dellånen samtidigt.