Fastighetsförvaltare & felanmälan

Vår fastighetsförvaltare heter WIAB Service.

Fastighetsförvaltaren kontaktar du som nyinflyttad för att be dem ändra namn på port, postlåda och vid din dörr. Det gör du via deras hemsida.

Felanmälan & jour

Felanmälan görs till styrelsen via mail, styrelsen@brfgrafikern.se. Gäller endast icke akuta fel. Uppge alltid vad felet är samt namn, adress och telefon när du felanmäler.

Journummer

Dagtid: 08-80 20 40 (vardagar 08:00 – 16:00)

Natt: 08-80 16 28 (efter 16:00 vardagar samt helger)

Vid akuta fel, kontakta WIAB Service. Detta bör endast göras om det finns risk för följdskador, exempelvis:

  • Vattenläckage
  • Värmeanläggningen är ur drift (vintertid)
  • Elfel som misstänks vara lokalt i huset

Obs! Jourutryckning för icke akuta fel, debiteras anmälaren. Om du själv orsakat felet (t.ex. stopp i avloppet) blir du betalningsskyldig.

Vitvaror

Vid fel på vitvaror i bostaden kontakta din vitvaruleverantör direkt. Uppge alltid vad felet är samt namn, adress, telefon, E-nr och FD-nummer. Var du hittar dessa nummer för respektive produkt anges i bruksanvisningen.

Skadedjur

Anmäls till styrelsen via mail, styrelsen@brfgrafikern.se. Bifoga foto på skadedjuren.