Välkommen!

Styrelsen för Brf Grafikern hälsar dig välkommen och hoppas att du ska trivas hos oss!

Vi vill även passa på att lämna lite praktisk information.

 • Avgiften för din lägenhet avsieras varje månad. Dina avier hittar du alltid i Simplekos (vår ek. förvaltare) kundportal, där du loggar in med Bank-ID. Där kan du även ändra vald aviseringsmetod, ställa dig i kö till garageplats, beställa utdrag från lägenhetsregistret, ansöka om att hyra ut i andra hand, hitta många svar, eller skapa ärenden med Simpleko eller styrelsen.
 • Det ska finnas 3 brickor till porten till varje lägenhet (kan finnas fler). Dessa ska du få direkt av säljaren i samband med överlåtelsen, precis som de fysiska nycklarna. Behöver du fler brickor kan du kontakta styrelsen. Tappar du bort en bricka, kontakta genast styrelsen för att spärra den så inte obehöriga kan komma in.
 • På brfgrafikern.se hittar du en massa praktisk information samt föreningens stadgar och trivselregler. För att stävja våld i nära relationer har föreningen antagit policyn Huskurage.
 • Kontakta alltid styrelsen innan du börjar renovera, eftersom vissa åtgärder kräver styrelsens tillstånd. I våra stadgar framgår även vad som gäller i samband med renoveringar. 
 • Till din lägenhet ska det finnas en skötselpärm. Om pärmen inte finns i lägenheten bör du omgående kontakta den förra ägaren till lägenheten för att undersöka var den kan finnas. Pärmen, som innehåller en mängd viktig information om din lägenhet, tillhör lägenheten och ska lämnas till den nya köparen vid försäljning. Om du trots allt inte får tag på skötselpärmen så finner du en digital version här.
 • Obs! Det är väldigt viktigt att du har bostadsrättstillägg till din hemförsäkring. Om du inte har det kan det bli väldigt dyrt om olyckan skulle vara framme och lägenheten blir vattenskadad eller liknande.
 • Föreningen har porttelefon. Om du önskar att lägga till ditt telefonnummer så kontaktar du styrelsen. Se sidan om porttelefon för instruktioner. 
 • Namnskyltarna vid din dörr, postfack och i trappuppgångarna hanteras av vår fastighetsförvaltare WIAB. Kontakta dem för att be dem byta namn.
 • Föreningens garageplatser administreras av vår ekonomiska förvaltare. Om du vill ställa dig i kö för att hyra en garageplats kontaktar du dem. Du behöver formellt sett vara en medlem i föreningen för att kunna ställa dig i kö, alltså går det inte att ställa sig i kö innan tillträdesdagen.
 • Om du vill komma i kontakt med styrelsen görs det lämpligast via den här sidan, eller så lämnar du ett meddelande i styrelsens postlåda på Mobilgatan 5.
 • Föreningen har även en Facebooksida, gå gärna med i den. Gruppen är till för de boende i BRF Grafikern. Diskutera med, fråga, köp/sälj/skänk något med dina grannar! Gruppen är inte startad av föreningens styrelse och styrelsen har således ingen administrering, skötsel eller moderingen av gruppen.