Stadgar

Hos bolagsverket finns föreningens stadgar och ekonomiska plan registrerade. Stadgarna styr tillsammans med lagar och förordningar föreningens verksamhet.

Om dokumentet inte visas här nedan, kan du öppna det genom att klicka på den här länken istället.