Hissar

Våra hissar sköts om av Kone.

Vid fel på någon av hissarna, kontakta Kone direkt på telefon 0771-500 000. Skicka gärna ett mail till styrelsen och berätta om vad som är fel och när felanmälan gjordes.

Om du tappat något ner i hisshaktet ska du kontakta Kone. En kostnad om 1500 kr tas ut för att en servicetekniker ska åka ut och hämta upp föremål som tappats ner så fort som möjligt. Annars kan de göra en anteckning i sitt system och så kan föremålet återfås utan kostnad om det går bra att vänta till nästa servicetillfälle vilket är en gång om året.