Hissar

Våra hissar servas av Kone.

Om någon individ sitter fast i hissen: Kontakta Kone direkt på telefon 0771-500 000. Meddela även styrelsen@brfgrafikern.se vad som hänt.

Vid andra fel på hiss: Anmäl till styrelsen@brfgrafikern.se. Om dörren inte går igen, se efter om du själv kan ta bort synliga gruskorn i dörrspåret.

Om du tappat något ner i hisshaktet ska du kontakta Kone. En kostnad om 1500 kr tas ut för att en servicetekniker ska åka ut och hämta upp föremål som tappats ner så fort som möjligt. Annars kan de göra en anteckning i sitt system och så kan föremålet återfås utan kostnad om det går bra att vänta till nästa servicetillfälle vilket händer ungefär en gång om året.