Skötselanvisningar och instruktionsfilmer

Underhåll av din bostad, instruktionsfilmer

Har du alltid undrat hur du på bästa sätt rengör din bostads tilluftsdon, golvbrunn eller vattenlås? Mycket av det löpande underhållet av din bostad kan du själv enkelt utföra genom att följa dessa instruktionsfilmer. Här kan du se filmer om

  • underhåll av fönster och dörrar
  • rengöring av vattenlås i tvättställ och köksavlopp
  • rengöring av smältvattenränna och avloppshål i kylskåp
  • rengöring av golvbrunn
  • rengöring av frånluftsdon (de små runda, högt uppe i taket)
  • rengöring av filter i tilluftsdon (bakom elementen)
  • radiatorerna
Skötselpärm

Här finns en digital kopia på skötselpärmen.

Ev. Silverfiskar i lägenheten

Det finns flera sorters silverfiskar, men de som trivs inomhus kan man ibland bli av med genom att dammsuga extra noga och ofta på och runt lister, samt på och runt dörrposter. Det kan även hjälpa att kontrollera att tätningar runt rör i golvgenomföringar inte tillåter silverfiskar att passera mellan våningsplanen. 

Om det inte räcker ansvarar respektive lägenhetsinnehavare själv för att vidta ytterligare åtgärder för att få bort silverfiskar.