Skötselanvisningar

Underhåll av din bostad, instruktionsfilmer

Har du alltid undrat hur du på bästa sätt rengör din bostads tilluftsdon, golvbrunn eller vattenlås? Mycket av det löpande underhållet av din bostad kan du själv enkelt utföra genom att följa dessa instruktionsfilmer. Här kan du se filmer om

  • underhåll av fönster och dörrar
  • rengöring av vattenlås i tvättställ och köksavlopp
  • rengöring av smältvattenränna och avloppshål i kylskåp
  • rengöring av golvbrunn
  • rengöring av frånluftsdon (de små runda, högt uppe i taket)
  • rengöring av filter i tilluftsdon (bakom elementen)
  • radiatorerna
Skötselpärm

Till varje lägenhet hör en skötselpärm, som ska överlämnas från säljare till köpare. Här finns en digital kopia på skötselpärmen ifall den har försvunnit.

Silverfiskar i lägenheten

Det finns flera sorters silverfiskar och de kan vara mycket svåra att helt få bort. De som trivs inomhus kan man ibland bli av med genom att dammsuga extra noga och ofta på och runt lister, samt på och runt dörrposter. Det kan även hjälpa att tätningar runt rör i golvgenomföringar är täta och inte tillåter silverfiskar att passera mellan våningsplanen.

Lägenhetsinnehavaren ansvarar själv för att söka ytterligare råd och hjälp. Anticimex websida rekommenderas. I flera vanliga hemförsäkringar ingår även stöd och åtgärder från dem vid svåra problem.

Myror i lägenheten
Myror lockas av mat eller fukt. En liten saftfläck kan locka horder av myror, eftersom myrorna lämnar doftspår efter sig på golvet som leder in fler myror.
Det är vanligt att myror kommer in på våren och sommaren. Förebygg att de går in, genom att rengöra ofta och noggrant särskilt under matbordet, förvara livsmedel/skafferivaror/foder i täta förpackningar, tömma sopbehållare ofta, inte låta mat och vatten till husdjur stå framme, våttorka golven regelbundet för att få bort doftspår, och att täta under altandörrar och andra platser där myror kan komma in.
Lägenhetsinnehavaren ansvarar själv för att söka ytterligare råd och hjälp. Anticimex websida rekommenderas. I flera vanliga hemförsäkringar ingår även stöd och ågärder från dem vid svåra problem.