Vem svarar för reparationer och underhåll?

Enligt stadgarna är du som medlem ansvarig för inre reparationer och underhåll av din egen bostad. Detta gäller även marken, om sådan ingår i upplåtelsen. Föreningen svarar för det ”yttre” underhållet av exempelvis fasader, yttertak och trapphus. En viss del av årsavgiften avsätts för framtida underhåll av gemensamma delar. Företrädare för föreningen ska ges tillträde till lägenheten när det behövs för tillsyn eller för att utföra arbete som föreningen svarar för. För att du lättare ska kunna tolka vilket underhåll som du respektive föreningen ansvarar för finns en förteckning med tolkning av Bostadsrättslagen (7 kapitlet 12§) och föreningens stadgar (26§ – 32§) i nedanstående tabell.
Om du saknar något i listan, kontakta din styrelse.


BRF

Bostadsrätts-innehavaren

Kommentar

Undersida balkong, utsida tak, utsida balkongfront och balkongavskärmning, avskärmning mellan balkong respektive uteplats. Inglasning som föreningen har försett balkongen med.

X

T.ex. målning och skötsel insida bostadsrättshavarens ansvar.

Ytterdörr, Lägenhetsdörr

Invändig ytbehandling* av dörrblad, karm och foder

X

*Enligt stadgarna §32 Målning.

Utvändig ytbehandling* av dörrblad, karm och foder

X

Låsanordning, handtag och ringklocka

X

Namnskylt

X

Tätningslist

X

Golv, väggar och tak i bostaden

Parkett, matta och klinker

X

Ytskikt, tapeter, väv, målning eller annan ytbeläggning såsom väggmatta eller keramiska plattor med bakomliggande tätskikt* i våtrum

X

Enligt stadgarna §32. Underliggande fuktisolerande skikt.

Fönster och fönsterdörrar

Invändig målning samt målning mellan bågarna

X

Yttre målning, inkl. karm och bottenstycke

X

Fönsterglas

X

Medlemmarna är ansvariga för skador på fönsterglas som uppkommer både inifrån och utifrån. Fönster som är brandklassat ska alltid ersättas med nytt brandklassat fönster för att behålla funktionen. Om ett fönster är brandklassat framgår i brf:s relationshandlingar. Ersättningsfönster ska uppnå minst samma energi- och ljudprestanda som ursprungsfönstret.

Spanjolett inkl. handtag

X

Beslag

X

Fönsterbänk, persienner och markiser

X

Vädringsfilter och tätningslister

X

VVS-artiklar

Badkar och tvättställ

X

Duschdraperistång/duschvägg

X

Blandare, duschanordning, vattenlås, bottenventiler och packningar

X

Porslin och sits på WC-stol

X

Diskbänk inkl. blandare

X

Kall- och varmvattenledningar inkl. armatur

X

Inne i bostaden ansvarar medlemmen.

Sprinkleranläggning

X

Synliga och åtkomliga avloppsledningar med golvbrunn och sil

X

Inklusive avloppsrensning.


Tvättmaskin och torkutrustning

X

Vattenradiatorer med ventiler och termostat

X

Ventilationsdon

X

Ventilationsfilter i lägenheten

X

Köksutrustning

Vitvaror

X

Kökssnickerier

X

Spiskåpa/spisfläkt

X

Matkvarn

X

Förråd och garage

Beträffande golv, väggar, tak och inredning i förråd och garage gäller samma regler som för bostaden. Utvändigt underhåll svarar föreningen för.

Förråd tillhörande bostaden

X

Garage tillhörande bostaden, upplåten med bostadsrätt

(X)

X

Nätvägg i förråd inkl. nätdörr

X

Elinstallationer

El-centralen och ledningar fram till denna

X

Föreningens matning till el-central.

Övriga ledningar och installationer inkl. uttag/strömställare i bostaden

X

Installation från el-central/IT-skåp till bostadens uttag/strömställare.

Övrigt

Inredningssnickerier såsom trösklar, socklar, foder och lister

X

Badrumsskåp, hatthylla, torkställning och gardinstänger

X

Innerdörrar

X

Invändiga trappor i bostaden och i förekommande fall invändig stege till vindsutrymme

X

Beslag

X

Mätare/pulsgivare för el- och varmvattenförbrukning

X