Styrelse och revisorer

Beslutat på ordinarie föreningsstämma 2023-05-31

Ledamöter

Frida Rawet – ordförande

Daniel Bergquist – kassör, sekreterare och brandskyddsansvarig

Johan Jönsson (avgått, sista möte nov-23)

Semsi Baloglu

Johan Eklund

Suppleanter

Dunja Kantola

Stefan Andersson

Revisorer

Joakim Mattsson/BoRevision – ordinarie

Joakim Häll/BoRevision – suppleant

Valberedning

Viktor Eriksson – sammankallande

Andreas Tarandi