Styrelse och revisorer

Beslutat på ordinarie föreningsstämma 2024-05-30

Ledamöter

Frida Rawet – ordförande

Johan Eklund – ekonomiansvarig

Astrid Vall

Diana Bude

Anna Andersson

Suppleanter

Stefan Andersson

Daniel Bergquist – brandskyddsansvarig

Revisorer

Joakim Mattsson/BoRevision – ordinarie

Joakim Häll/BoRevision – suppleant

Valberedning

Viktor Eriksson – sammankallande