April 2024, informationsbrev till medlemmar

Garageläckan

Vi har nu en stor grop sedan en tid. Täthetskontroller har utförts för att komma fram till var det läcker, vilket vi nu vet. Lagningsfirmor kommer att besöka oss närmaste tiden, för att kunna offerera lagning. Fokuset ligger hela tiden på att återställa gropen så snart det bara är möjligt.

Motioner

Sista chansen för motioner är den 15 april. Förlängt från den 1 feb, vilket stadgarna säger. 

Varmvattenpris

Nytt varmvattenpris är 113kr/m3 och gäller från februari månads förbrukning.

Garagestädning

Garagestädning är på gång i vecka 21. Exakt datum anslås inom kort.

Vårstädning

En container för osorterat avfall kommer att stå på Mobilgatan dagarna 17-19 april. Containern kommer att vara låst kl 21.00-07.30, för att förebygga skadegörelse.