Andrahandsuthyrning

All andrahandsuthyrning måste först anmälas till styrelsen och bli godkänd. Ansökningsblankett hittar du längst ner på sidan. Ladda ner, fyll i och skicka till styrelsen via mail, lägg den i styrelsens postfack på Mobilgatan 5 eller skicka den till:

Brf Grafikern
Mobilgatan 5
12626 Hägersten

På grund av extra administration som uppkommer i samband med andrahandsupplåtelse tar föreningen ut en avgift på 1500 kr per uthyrningstillfälle, dock max 10 % av ett prisbasbelopp per lägenhet och år.

Ansökan behandlas på nästkommande styrelsemöte vilket betyder att det kan ta upp till en månad att få den godkänd så var ute i god tid.

Du som bostadshavare ansvarar för din bostad, även under uthyrningstiden. Detta innebär att du ska se till att årsavgiften blir betald och att din hyresgäst sköter sig. Du måste dessutom se till att din hyresgäst avstår från sitt besittningsskydd. I annat fall kan du få svårt att få tillbaka din bostad efter uthyrningstiden. Vänd dig till Hyresnämnden för mer information.

Om en ny andrahandshyresgäst flyttar in ska en ny ansökan skickas in, även om detta sker under den period som tillstånd redan beviljats för. 

Tillstånd beviljas då beaktansvärt (giltigt) skäl föreligger och för begränsad tid.

Bifogade dokument