Skötselanvisning och instruktionsfilmer

Underhåll av din bostad, instruktionsfilmer

Har du alltid undrat hur du på bästa sätt rengör din bostads tilluftsdon, golvbrunn eller vattenlås? Mycket av det löpande underhållet av din bostad kan du själv enkelt utföra genom att följa dessa instruktionsfilmer. Här kan du se filmer om

  • underhåll av fönster och dörrar
  • rengöring av vattenlås i tvättställ och köksavlopp
  • rengöring av smältvattenränna och avloppshål i kylskåp
  • rengöring av golvbrunn
  • rengöring av frånluftsdon (de små runda, högt uppe i taket)
  • rengöring av filter i tilluftsdon (bakom elementen)
  • radiatorerna