Juni 2024, informationsbrev till medlemmar

Juni 2024, informationsbrev till medlemmar Återställning av gropen Återställning av växtlighet vid gropen är beställt. Vi väntar på tidsplan från entreprenören. Utbyte varmvattenmätare På måndag den 10:e och tisdag den 11:e juni kl 08-15.30 kommer våra varmvattenmätare bytas ut. Information finns uppsatt på separata blad. Glöm inte att sätta låset i serviceläge om du inte […]

Protokoll från årsstämma 2024 publicerat

Protokoll från årsstämma 2024 publicerat 2024 års ordinarie föreningsstämma i brf. Grafikern ägde rum den 30 maj 2024 på Hägerstens medborgarhus. Protokollet från stämman finns nu publicerat på föreningens webbplats. 

Inför årsstämma 2024

Inför årsstämma 2024 Obligatoriska dokument tillgängliggjorda i enlighet med stadgarna Kallelse inkl. dagordning och motion, samt årsredovisning publicerades den 16 maj på föreningens hemsida. Ta del av dem där. Styrelsen hoppas träffa många medlemmar på stämman den 30 maj.

Maj 2024, informationsbrev till medlemmar

Maj 2024, informationsbrev till medlemmar Garageläckan Läckan är nu ordentligt tätad och återställningsarbetet pågår för fullt. Det är inte långt kvar, men det kommer ta ett tag innan vegetation har etablerats på nytt. Inför stämman Årets föreningsstämma äger rum den 30:e maj kl 19-20 i Hägerstensåsens medborgarhus. Obs! Ny plats! Kallelse kommer ut så fort […]

Garagestädning 22/5 klockan 08-16, maj-24

Garagestädning 22/5 klockan 08-16, Maj 2024 Onsdag den 22/5 klockan 08-16 har vi bokat in garagestädning för att se till att vi får vårfint i garaget. Vi ber därför samtliga medlemmar med garageplats att säkerställa att alla bilar är utkörda ur garaget under denna tid.  För att städfirman ska kunna städa ordentligt behöver alla föremål […]

April 2024, informationsbrev till medlemmar

April 2024, informationsbrev till medlemmar Garageläckan Vi har nu en stor grop sedan en tid. Täthetskontroller har utförts för att komma fram till var det läcker, vilket vi nu vet. Lagningsfirmor kommer att besöka oss närmaste tiden, för att kunna offerera lagning. Fokuset ligger hela tiden på att återställa gropen så snart det bara är […]

Mars 2024, informationsbrev till medlemmar

Mars 2024, informationsbrev till medlemmar Garageläckan EMAB har grävt en stor grop, och väggen har undersökts av våra anlitade experter från Byggmiljögruppen. Experten anser att det finns vissa brister i utförandet, som har meddelats JM. Nu pågår en dialog med JM om ansvar och lämpliga åtgärder. Parallellt planeras täthetsprovning, reparation av väggen och återställning, för […]

Gräv-EXTRA, februari 2024

Gräv-EXTRA, februari 2024 Gräv-start på måndag den 19 februari! I början av februari informerade vi om att grävning kan starta tidigast i mitten av månaden. Nu pekar allt på att entreprenören EMAB startar arbetet nu på måndag den 19 februari, och det sedan pågår vardagar mellan kl 07 och 16. Det är osäkert exakt när […]

Informationsbrev till medlemmar, februari 2024

Information till medlemmar, februari 2024 Brandskydd Ett papper om brandskydd har delats ut av styrelsen i alla fack. Pappret beskriver vilket ansvar alla boende har för vårt brandskydd, och var man kan hitta mer information. Se över brandskydds-utrustningen i din lägenhet och prata med alla i lägenheten om brandskydd. Förra månaden skrev vi att information […]

Informationsbrev till medlemmar, januari 2024

Information till medlemmar, januari 2024 Matavfallskvarnen Matavfallet ska från årsskiftet läggas på avsedd plats i soprummet, se vårt nyhetsbrev oktober för mer info.  Flera boende har frågat om avfallskvarnen måste av-installera nu? Varje medlem avgör det, men styrelsens lägesbedömning är att det mer ekonomiska alternativet är att låta kvarnen sitta kvar. Stockholm Vatten & Avfall […]