Gräv-EXTRA, februari 2024

Gräv-EXTRA, februari 2024 Gräv-start på måndag den 19 februari! I början av februari informerade vi om att grävning kan starta tidigast i mitten av månaden. Nu pekar allt på att entreprenören EMAB startar arbetet nu på måndag den 19 februari, och det sedan pågår vardagar mellan kl 07 och 16. Det är osäkert exakt när […]

Informationsbrev till medlemmar, februari 2024

Information till medlemmar, februari 2024 Brandskydd Ett papper om brandskydd har delats ut av styrelsen i alla fack. Pappret beskriver vilket ansvar alla boende har för vårt brandskydd, och var man kan hitta mer information. Se över brandskydds-utrustningen i din lägenhet och prata med alla i lägenheten om brandskydd. Förra månaden skrev vi att information […]

Informationsbrev till medlemmar, januari 2024

Information till medlemmar, januari 2024 Matavfallskvarnen Matavfallet ska från årsskiftet läggas på avsedd plats i soprummet, se vårt nyhetsbrev oktober för mer info.  Flera boende har frågat om avfallskvarnen måste av-installera nu? Varje medlem avgör det, men styrelsens lägesbedömning är att det mer ekonomiska alternativet är att låta kvarnen sitta kvar. Stockholm Vatten & Avfall […]

Informationsbrev till medlemmar, december 2023

Informationsbrev till medlemmar, december 2023 2024 års årssavgift Avgiften höjs med 2% den 1 januari. Föreningens ekonomi ser bra ut, och tidigare avgiftshöjningen i december 2021 kom i rättan tid. Fortsatt bred kostnads-uppgång i samhället påverka oss fortsatt, varför en justering på normal nivå nu är nödvändig. Snö är härligt – på rätt avstånd Hjälps […]

Informationsbrev till medlemmar, november 2023

Informationsbrev till medlemmar, november 2023 Målning i entréer Som nämnt i föregående nyhetsbrev har styrelsen enligt underhållsplan upphandlat målning av entréer. Detta kommer att genomföras under vecka 46 i 5:an och vecka 47 i 11:an. Målarna kommer att arbeta mellan klockan 07-16 på vardagarna. Vi ber därmed samtliga medlemmar att visa målarna respekt så de […]

Informationsbrev till medlemmar, oktober 2023

Informationsbrev till medlemmar, oktober 2023 Matkvarnar Regeringen har fattat beslut om att från 1 januari 2024 ska matavfall separeras i avfallshanteringen och den kommunala avfallshämtningen. För vår förening betyder reglerna att matavfall ska slängas i soprummet efter årsskiftet, i de bruna kärlen för matavfall. Matavfallspåsar finns som tidigare att hämta i soprummet. Många grönsakspåsar från […]

Informationsbrev till medlemmar, augusti 2023

Informationsbrev till medlemmar, augusti 2023 Nytt pris för varmvatten Då elpriserna har gått ned något så har styrelsen beslutat att snarast möjligt sänka kostnaden för varmvatten till 66 kr/m3 (nuvarande 100 kr/m3). Matkvarnar Naturvårdsverket har fattat beslut om att från 1 januari 2024 ska matavfall separeras i avfallshanteringen och den kommunala avfallshämtningen. Nya avfallskvarnar som […]

Informationsbrev till medlemmar, juli 2023

Äntligen sommar! Under sommaren kan svarstiden från styrelsen vara något längre, men vi svarar så snabbt vi bara kan. Några saker att tänka på: Rabatt på fönsterputs Vi har tecknat ett ramavtal med JAMA som arbetar med städning. Ramavtalet innebär att våra medlemmar får -10% på fönsterputs. Prisexempel för en 5:a inkl balkongräcket: 630 kr […]