Gräv-EXTRA, februari 2024

Gräv-start på måndag den 19 februari!

I början av februari informerade vi om att grävning kan starta tidigast i mitten av månaden. Nu pekar allt på att entreprenören EMAB startar arbetet nu på måndag den 19 februari, och det sedan pågår vardagar mellan kl 07 och 16. Det är osäkert exakt när arbetet blir klart, eftersom ingen ännu vet var vattnet letar sig in i byggnaden och hamnar i garaget? Entreprenörens uppskattning nu före grävstarten är en månad tills allt är återställt.

Arbetet steg för steg
  • Flytt av odlingslådor
  • Etablering med maskiner, arbetsbod och avspärrningar
  • Uteplatsen invid hörnet demonteras
  • Schaktning med maskin till ca 3m djup därunder, runt hörnet samt fram till gårdstrappan
  • Undersökning för att påvisa var vattnet tränger in
  • Tätning av läckaget och täthets-test
  • Återfyllnad och återställning av ytorna.
Odlingslådor, och andra konsekvenser

Odlingslådorna måste tyvärr flyttas, eftersom de står just där arbetsmaskiner behöver köras in. Perikles är informerad. Alla med intresse i odlingslådorna behöver hjälpa till nu under helgen. Obs! Detta är ny kunskap, som framkom först när grävarna besökte platsen i veckan.

Etableringsområdet mellan 5:ans gavel och gångvägen hägnas in och tillträde blir förbjudet av säkerhetsskäl, vilket styrelsen hoppas alla respekterar. Förhoppningen är att gårdstrappan inte behöver spärras av för fortsatt passage upp till gångvägen. Arbetsboden (2,3m x 3,2m) placeras ev. på innergården, exakt placering avgörs när boden anländer. Schaktmassor placeras i stora högar innanför avspärrningarna. Inom EMABs arbetstider kommer buller förekomma och EMABs personal kommer att röra sig inom vårt område samt använda arbetsboden de ställer hit.