Informationsbrev till medlemmar, augusti 2023

Nytt pris för varmvatten

Då elpriserna har gått ned något så har styrelsen beslutat att snarast möjligt sänka kostnaden för varmvatten till 66 kr/m3 (nuvarande 100 kr/m3).

Matkvarnar

Naturvårdsverket har fattat beslut om att från 1 januari 2024 ska matavfall separeras i avfallshanteringen och den kommunala avfallshämtningen. Nya avfallskvarnar som går direkt på avloppet får inte monteras. Exakt vad det innebär för oss som redan har monterade avfallskvarnar som går i avloppet är fortfarande oklart. Vi har kontakt med både intresseorganisationer och andra föreningar i liknande läge för att förstå det hela bättre. Styrelsens förhoppning är att detta endast omfattar nya installationer. Vi återkommer så snart vi har mer information att delge.

Ny hemsida

Vi har nu en ny hemsida! Den är mer eller mindre sig lik, men nu med en sökfunktion som förhoppningsvis hjälper att hitta information. Då vi med den nya tekniska lösningen har större möjlighet att själva bestämma över funktionalitet så mottar vi gärna förslag.

Innergården

Under sommaren så har vi haft lite problem med underhållet av vår innergård. I och med detta så kommer vi att se över vår leverantör av trädgårdsskötsel så att det förhoppningsvis förbättras till nästa år.

Sprickan i garaget

Sedan ett tag tillbaka så uppstod det en spricka i garaget på mobilgatan fem där det droppade in vatten. Sedan dess så har vi sökt konsultation och tillstånd då en testgrop kommer behöva grävas bredvid vår fasad för att kunna undersöka skadan. Vi har nu fått vår ansökan godkänd och kommer nu att gräva så snart entreprenören återkommer med ett datum. Vi återkommer med datum när det är bestämt.

 

Städa i cykelförrådet

Det är nu ett bra tag sedan vi städade i vårt cykelförråd och det är återigen trångt därinne. Vi uppmanar därför alla medlemmar att flytta era saker som inte längre aktivt används bort ifrån cykelförrådet. Till exempelvis eget förråd, eller mindre cyklar och sparkcyklar till barnvagsförrådet, för att skapa mer plats till behövande.

Vid frågor är du välkommen att kontakta styrelsen.