Informationsbrev till medlemmar, december 2023

2024 års årssavgift

Avgiften höjs med 2% den 1 januari. Föreningens ekonomi ser bra ut, och tidigare avgiftshöjningen i december 2021 kom i rättan tid. Fortsatt bred kostnads-uppgång i samhället påverka oss fortsatt, varför en justering på normal nivå nu är nödvändig.

Snö är härligt – på rätt avstånd

Hjälps åt att hålla tjuvarna på utsidan, genom att kolla att dörren vid entré och innergård går igen ordentligt. Det samlas lätt snö och grus som gör att dörrarna inte stängs ordentligt. Sopkvastar för att ta bort snön och gruset finns utställda vid varje entré.

Håll problem med istappar och vattenskador borta, genom att skotta bort snö på balkonger och terrasser. Varje medlem ansvarar för att skotta sin egen balkong eller terrass. 

Undvik kondens och is mellan fönsterrutor, genom att hålla snö och is borta från balkongdörrar, och terrassdörrar.

God jul och gott nytt år

Första advent är redan förbi, så vi i styrelsen passar på att önska alla medlemmar en god jul och ett gott nytt år.