Information till medlemmar, februari 2024

Brandskydd

Ett papper om brandskydd har delats ut av styrelsen i alla fack. Pappret beskriver vilket ansvar alla boende har för vårt brandskydd, och var man kan hitta mer information. Se över brandskydds-utrustningen i din lägenhet och prata med alla i lägenheten om brandskydd.

Förra månaden skrev vi att information om brandskydd till Skötselpärmen skulle komma. Den informationen är försenad från leverantören, vi återkommer angående det.

Stämman

Nu är det klart när årstämman ska hållas. Det blir den 30 maj 2024 i Medborgarhuset, Hägerstensåsen. Fundera redan nu på om du vill motionera om något förslag till stämman. Kontakta någon i styrelsen om du behöver hjälp med att formulera en motion på rätt sätt.

Nästa styrelse

Valberedningen har startat sitt arbete för att rekrytera medlemmar till nästa styrelse som ska väljas in på stämman. Den här gången finns behov att fylla på med fyra ledamöter och en suppleant för att fylla platserna i styrelsen. Kontakta Andreas Tarandi eller Viktor Eriksson i Valberedningen om du är intresserad. Om du vill veta mer om vad styrelsearbete innebär är du välkommen att kontakta någon i nuvarande styrelse.

Garageläckan
Nästa steg är grävning kring hörnet invid gårdstrappan. En uteplats invid gaveln kommer att behöva monteras ned för att komma åt. Det har nu inte varit möjligt att gräva under en tid pga kylan. Grävföretaget bedömer att det kan bli möjligt från mitten av februari, men det förutsätter då både rätt väder och att tillstånd är på plats. Vi lär märka när det blir av i praktiken.