Information till medlemmar, januari 2024

Matavfallskvarnen

Matavfallet ska från årsskiftet läggas på avsedd plats i soprummet, se vårt nyhetsbrev oktober för mer info. 

Flera boende har frågat om avfallskvarnen måste av-installera nu? Varje medlem avgör det, men styrelsens lägesbedömning är att det mer ekonomiska alternativet är att låta kvarnen sitta kvar. Stockholm Vatten & Avfall (SVOA), informerar på sin webbplats:Det finns inte något krav på att kvarnen måste avinstalleras.”. 

En kritisk skrivelse från 20 bostadsrättsföreningar som investerat betydande belopp i matkvarnar riktades till Regeringen, Stockholms stad och SVOA i början av januari. En av skrivelsens avsändare är vi i brf Grafikern. Ta gärna del av skrivelsen via den här länken.

Brandskydd

Alla boende inom föreningen har något ansvar för brandskydd. Under kvartal ett kommer ny information delas ut i facken angående brandskyddet. Informationen tillhör lägenheten och ska sättas in i lägenhetens Skötselpärm, eller sparas på annat sätt. Ta del av informationen och bidra till en hög brandsäkerhet i föreningen.

Gemensam el

Förra årets föreningsstämma gav styrelsen i uppdrag att utreda gemensam el, efter en motion från en medlem. Nu har sittande styrelse avslutat sin utredning och rekommenderar att INTE införa gemensam el. Nätleverantörers prissättningsmonopol, individuell avtalsrätt och hanteringskostnad är tre av faktorerna som påverkat styrelsens bedömning att rätt tid för gemensam el inte är nu. Rekommendationen föredras på nästa stämma (30/5-24) och frågor kan ställas då.

Skulle någon medlem ha en annan åsikt så har varje medlem möjlighet att författa motioner till föreningsstämman. Kontakta gärna styrelsen för vägledning.

Finanser

Tre av föreningens fem lån fick nya räntebindningstider vid årsskiftet. Tack vare nedåtgående ränteutveckling verkar räntetoppen bli lite lägre än vi först befarade. Föreningens totala räntekostnad 2024 blir ca 1.250.000kr. Jämfört med 2023 är detta +250.000kr (+25%), och jämfört med 2022 hela +900.000kr (250%), en avsevärd ökning. Tack vare lägre energikostnaderna än tidigare, ser vi nu ut att klara räntetoppen 2024, och sedan finns hopp om lägre räntekostnader de följande åren.