Informationsbrev till medlemmar, november 2023

Målning i entréer

Som nämnt i föregående nyhetsbrev har styrelsen enligt underhållsplan upphandlat målning av entréer. Detta kommer att genomföras under vecka 46 i 5:an och vecka 47 i 11:an. Målarna kommer att arbeta mellan klockan 07-16 på vardagarna. Vi ber därmed samtliga medlemmar att visa målarna respekt så de kan genomföra sitt arbete på bästa möjliga sätt samt vara försiktiga med de nymålade väggarna.

Varmvattenpris Q3

Styrelsen beslutade under novembers styrelsemöte att ändra varmvattenpriset från 66 till 91 kronor per kubikmeter för kvartal 3, justerat för höjda elkostnader.

Black Friday

I slutet på november infaller de årliga black friday kampanjerna vilket vanligtvis innebär en högre andel kartonger i soprummet jämfört med vanligt. Vi ber därför samtliga medlemmar att säkerställa att kartonger viks ihop ordentligt och sorteras rätt.

Brandsäkerhet

Under det mörka vinterhalvåret är det trevligt att tända ljus. För allas säkerhet tänk därför extra noga på att släcka ljus innan du går och lägger dig eller lämnar lägenheten. Vi uppmuntrar även samtliga medlemmar att dubbelkolla att brandvarnare har batterier.

Trädgårdsskötsel

Som tidigare informerat har styrelsen sett över vår trädgårdsskötsel. Beslut har nu tagits att anlita Veterankraft för trädgårdsskötsel.

Entrésmygar målade

De röda smygarna i entréerna är nu ommålade, i enlighet med underhållsplanen.