Informationsbrev till medlemmar, oktober 2023

Matkvarnar

Regeringen har fattat beslut om att från 1 januari 2024 ska matavfall separeras i avfallshanteringen och den kommunala avfallshämtningen. För vår förening betyder reglerna att matavfall ska slängas i soprummet efter årsskiftet, i de bruna kärlen för matavfall. Matavfallspåsar finns som tidigare att hämta i soprummet. Många grönsakspåsar från mataffärerna går också att återanvända till matavfall, det står i så fall tydligt skrivet på påsen. Det finns mycket information på nätet, men du kan även gärna prata med någon i styrelsen om du har frågor.

Digitalt nyhetsbrev

Som tidigare informerat kan nu samtliga medlemmar registrera sin mailadress på hemsidan för att ta del av dessa nyhetsbrev även på mailen. Notera att du vid registrering även får ett mejl där du behöver bekräfta din mailadress för att prenumerationen ska aktiveras. 

Avtal för städning och fönsterputs

Styrelsen har arbetat för att säkerställa ett så bra pris som möjligt och har därmed fått ner priset för vårt nuvarande städavtal med drygt 6% på årsbasis (med nuvarande leverantör). Vi har även förhandlat fram ett avtal för medlemmar för fönsterputsning från samma företag, se mer information här. Detta erbjudande om fönstertvätt ersätter tidigare liknande erbjudande till vår förening.

Sprickan i garaget

Som de flesta säkert noterat har nu grävningen för att lokalisera läckan påbörjats. För att kunna lokalisera sprickan kommer gropen inom kort behöva bli betydligt större. Två av våra träd ska fällas och en uteplats upp mot gångvägen behöver monteras ned för att ge plats till gropen. När läckan har lokaliserats ska den tätas, och därefter ska hela området återställas igen. Styrelsen har anlitat en projektledare med rätt kompetens att leda denna typ av arbete och en besiktningsman som kan bedöma vilken åtgärd som är rätt. Reparationen förväntas kosta föreningen en hel del pengar. Kostnadsprognosen förväntas bli tydligare när sprickan är lokaliserad och mer information kommer då.

Elstöd

Föreningen har ansökt om elstöd och har nu fått 53 608 kronor utbetalt till vårt konto.

Filter till element

För att säkerställa bra ventilation i lägenheterna har styrelsen beställt nya filter till elementen. Filtren levereras den 18 oktober. Dagarna därefter kommer styrelsen att ställa ut lådor med filter i entrén på Mobilgatan 5 så att samtliga medlemmar kan hämta det antal man behöver. Därför ber vi samtliga hushåll att se över hur många filter som behövs och hämta dessa. Gamla filter kan lämnas i uppmärkta kartonger i soprummet, som styrelsen sedan transporterar till återvinningen. 

Upphandling av nya lån

Föreningen har två lån vars löptid löper ut vid årsskiftet 2023/2024. Arbete har nu påbörjats för att upphandla så bra villkor som möjligt för dessa lån. Vi vet dock redan idag att kostnaden för dessa lån kommer att bli högre än i dagsläget och vi undersöker även vad detta innebär för vår förening. 

Målning av entréer

Som en del av föreningens underhållsplan ingår att måla om entréerna detta år. Styrelsen har därför tagit in offerter från ett flertal leverantörer och enats om en leverantör. Målning kommer att göras under hösten och vi återkommer med mer information när vi vet exakt när. Vid frågor är du välkommen att kontakta styrelsen.