Mars 2024, informationsbrev till medlemmar

Garageläckan

EMAB har grävt en stor grop, och väggen har undersökts av våra anlitade experter från Byggmiljögruppen. Experten anser att det finns vissa brister i utförandet, som har meddelats JM. Nu pågår en dialog med JM om ansvar och lämpliga åtgärder. Parallellt planeras täthetsprovning, reparation av väggen och återställning, för att inte förlora tid och pengar. I mellantiden har inte EMAB kunnat jobba. Stilleståndstiden kostar förstås pengar och minimeras genom den parallella planeringen.

Motioner

Alla medlemmar uppmuntras att motionera om ev. förslag till förbättringar i föreningen. Motioner är en demokratisk möjlighet att påverka föreningen som står öppen för alla. Kontakta styrelsen om du behöver hjälp med hur man gör. Motioner från medlemmar behöver komma in till styrelsen absolut senast under april månad, gärna tidigare. Efter att motionen inkommit behöver den diskuteras och beredas och därefter skickas ut tillsammans med kallelsen. Allt detta tar tid och måste vara klart 2-4 veckor före stämman, enligt våra stadgar.

Lyktstolpar på gården

Belysningen på gården har fungerat mindre bra under en tid. Åtgärd är beställd från Miljöbelysning. Vi väntar bara på att de ska ha tid att genomföra. 

Fortfarande är det så att belysningen kan vara tänd dagtid när EMAB är på plats och jobbar. Det beror på att de tar el från ena stolpen till sin byggvagn.

Valberedningen jobbar

Rekryteringsarbetet till nästa års styrelse pågår nu för fullt och valberedningen behöver fler intresserade. En ny möjlighet i våra stadgar denna gång är 2-årigt förordnande. Du som vill vara med och bidra i styrelsen i ett eller två år: Kontakta Andreas Tarandi eller Viktor Eriksson. Lapp i deras postfack går säkert också bra. 

Alla i föreningen behöver hjälpas åt att fylla platserna i styrelsen, eftersom utan styrelse ingen förening. Men att verka i styrelsen är inte bara ett måste, det är också roligt, lärorikt och ett fantastiskt sätt att påverka. Alla kompetenser och erfarenheter behövs, och alla är mer eller mindre nybörjare första gången. Fler behöver ge ett bidrag och lära sig hur styrelse-arbetet går till.