Inför årsstämma 2024

Obligatoriska dokument tillgängliggjorda i enlighet med stadgarna

Kallelse inkl. dagordning och motion, samt årsredovisning publicerades den 16 maj på föreningens hemsida. Ta del av dem där. Styrelsen hoppas träffa många medlemmar på stämman den 30 maj.