Protokoll från årsstämma 2024 publicerat

2024 års ordinarie föreningsstämma i brf. Grafikern ägde rum den 30 maj 2024 på Hägerstens medborgarhus. Protokollet från stämman finns nu publicerat på föreningens webbplats