Juni 2024, informationsbrev till medlemmar

Återställning av gropen

Återställning av växtlighet vid gropen är beställt. Vi väntar på tidsplan från entreprenören.

Utbyte varmvattenmätare

På måndag den 10:e och tisdag den 11:e juni kl 08-15.30 kommer våra varmvattenmätare bytas ut. Information finns uppsatt på separata blad. Glöm inte att sätta låset i serviceläge om du inte kan vara hemma, då det kan leda till extra kostnader.

Telefonplans vänner

Telefonplans vänner bjuder in till en öppen diskussion för att prata om planerna att förtäta Telefonplansområdet. 11/6 Midsommargården kl 19:00-21:00. Mer information hittar du på telefonplansvanner.com

Ny styrelse

Nu finns styrelsen som valdes på årsstämman på hemsidan.